hyqd.net
当前位置:首页 >> 形容邻居的成语 >>

形容邻居的成语

1、村邻乡舍 【拼音】: cūn lín xiāng shě 【解释】: 指农村的左右邻居.【出处】: 路遥《平凡的世界》第一卷第21章:“若是让村邻乡舍都知道,他田福堂的脸都没处搁.”2、东家西舍 【拼音】: dōng jiā xī shě 【解释】: 犹言左邻右舍.

左邻右舍 zuǒ lín yòu shè [释义] 左右的邻居.指相邻的地区、部门、单位等.[语出] 明吴承恩《西游记》:“云来雾去;走石飞砂;唬得我一家并左邻右舍;俱不得安生.” [正音] 舍;不能读作“shě”.[近义] 街坊邻里

1. 三邻四舍 [ sān lín sì shè ] 泛指邻居.2. 街坊邻里 [ jiē fāng lín lǐ ] 街坊:邻居.指住处邻近的人.亦作“街坊四邻”.3. 街坊邻居 [ jiē fang lín jū ] 生活住处邻近的人.4. 街坊四邻 [ jiē fāng sì lín ] 街坊:邻居.指住处邻近的人.同“街坊邻里”.5. 东邻西舍 [ dōng lín xī shè ] 住在左右前后的街坊邻居.

【远亲不如近邻】指遇有急难,远道的亲戚就不如近旁的邻居那样能及时帮助.作宾语;用于告诫人处理邻里关系.【东邻西舍】住在左右前后的街坊邻居.作主语、宾语、定语;指左右的邻居.【东家西舍】:犹言左邻右舍.住在左右前后的街坊邻居.作主语、宾语、定语;指左右的邻居.

街坊邻里街坊四邻远亲不如近邻天涯若比邻敦亲睦邻

远亲不如近邻

1、礼尚往来2、千万买邻3、居必择邻4、救灾恤邻5、亲仁善邻 上述成语的读音和释义分别是:1、礼尚往来 读音:lǐ shàng wǎng lái 释义:尚:注重.指礼节上应该有来有往.现也指以同样的态度或做法回答对方.2、千万买邻 读音:qiān wàn mǎi lín 释义:指好邻居的难得可贵.3、居必择邻 读音:jū bì zé lín 释义:居:住;择:选择.住家必须选择好邻居.4、救灾恤邻 读音:jiù zāi xù lín 释义:表示邻国或邻居间互相帮助的义务5、亲仁善邻 读音:qīn rén shàn lín 释义:与邻者亲近,与邻邦友好.

【百万买宅,千万买邻】比喻好邻居千金难买.【卜宅卜邻】卜:占卜.迁居时不是先在住宅方面占卜吉凶,而是占卜邻居是不是可以为邻.指迁居应选择好邻居.【村邻乡舍】指农村的左右邻居.【东邻西舍】住在左右前后的街坊邻居.【断

隔重门户隔重山,隔层楼板隔层天. 谚语 阴险的邻居,有时比凶恶的敌人更可怕. 谚语 破车损坏道路,坏人殃及邻里.(维吾尔族) 谚语 瞒天瞒地,瞒不了隔壁邻居. 谚语 邻家失火,不救自危. 谚语 一家有事,四邻不安. 谚语

原思为之宰,与之粟九百,辞.子曰:“勿,以与尔邻里乡党乎”《论语-雍也》子曰:“孰谓微生高直?或乞醯焉,乞诸其邻尔与之.”《论语-雍也》

ceqiong.net | 5213.net | wwfl.net | ntjm.net | jingxinwu.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com