hyqd.net
当前位置:首页 >> 虽组词语 >>

虽组词语

虽然 suī rán 虽死犹生 suī sǐ yóu shēng 虽则 suī zé 虽死犹荣 suī sǐ yóu róng 虽说 suī shuō 虽复 suī fù 虽故 suī gù 虽是 suī shì 虽死之日,犹生之年 suī sǐ zhī rì ,yóu shēng zhī nián 虽使 suī shǐ 虽马 suī mǎ 虽恐 suī kǒng 虽有搞暴 suī yǒu gǎo bào 虽覆能复 suī fù néng fù

1、虽然 [suī rán] 连词.用在上半句,表示让步,下半句说出正面意思,常用“可是”“但是”“却是”等词呼应:这次试验~没有成功,可是得到了不少经验教训.2、虽则 [suī zé] 连词.虽然:我们~多费了几天工夫,但是学了不少东西.3、

虽然、虽则、虽复、虽说、然虽、虽马、虽是、虽恐、虽故、虽使、 虽不明、虽死犹荣、虽死犹生、虽覆能复、虽死无悔、虽败犹荣、麻雀虽小、 虽善无征、虽休勿休、虽有搞暴、蚁穴虽小、秤砣虽小压千斤、 秤铊虽小压千斤、秤铊虽小压千筋、

虽然、 虽说、 虽则、 虽复、 然虽、 虽说、 虽马、 虽恐、 虽使、 虽故、 虽是、 虽死犹荣、 虽死犹生、 虽覆能复、 虽死无悔、 虽有搞暴、 虽休勿休

虽组词 : 虽然、 虽则、 虽说、 虽复、 然虽、 虽马、 虽恐、 虽使、 虽是、 虽故、 虽不明、 虽死犹荣、 虽死犹生、 蚁穴虽小、 虽覆能复、 虽死无悔、 麻雀虽小、 虽休勿休、 虽败犹荣、 虽有搞暴、 虽善无征、 秤砣虽小压千斤、 秤铊虽小压千斤、 秤铊虽小压千筋、 麻雀虽小,五脏俱全、 虽死之日,犹生之年、 一手独拍,虽疾无声、 麻雀虽小,肝胆俱全虽畏勿畏,虽休勿休、 牡丹虽好,还要绿叶扶持、 梁园虽好,不是久恋之家、 牡丹虽好,全凭绿叶扶持、 牡丹虽好,全仗绿叶扶持、 牡丹虽好,终须绿叶扶持、 牡丹虽好,还要绿叶扶持、 梁园虽好,不是久住之乡

虽然 suī rán 虽死犹生 suī sǐ yóu shēng 虽则 suī zé 虽死犹荣 suī sǐ yóu róng 虽说 suī shuō 虽复 suī fù 虽故 suī gù 虽是 suī shì 虽死之日,犹生之年 suī sǐ zhī rì ,yóu shēng zhī nián 虽使 s

虽字组词 :虽然、虽说、虽则、然虽、虽复、虽说、虽使、虽马、虽恐、虽故、虽是、虽死犹荣、虽死犹生、虽覆能复、虽死无悔、虽休勿休、虽有搞暴

虽字组词:然虽、虽使、虽是、虽则、虽说、虽然、虽恐、虽复、虽故、虽马、虽死犹生、虽休勿休、虽覆能复、虽死无悔、虽死犹荣、虽多亦奚为、虽多亦奚以为、履虽新不为冠

地字能组什么词语 :林地、 种地、 地洞、 园地、 领地、 平地、 大地、 地主、 草地、 菜地、 外地、 扫地、 场地、 天地、 地方、 地热、 空地、 地球、 耕地、 阵地、 陆地、 洼地、 落地、 坡地、 地址、 地基、 遍地、 地毯、 地震、 地域、

虽组词有:虽然、虽则、然虽、虽马、虽是、虽使等.1、虽然:连词.用在上半句,表示让步,下半句说出正面意思,常用“可是”“但是”“却是”等词呼应:这次试验~没有成功,可是得到了不少经验教训.2、虽则:连词.虽然:我们~多费了几天工夫,但是学了不少东西.3、然虽:意思是虽然.4、虽马:兽名.神话中的独角马.5、虽是:虽然.《水浒传》第三二回:“虽是你们的好情分,只是我心去意难留.”《二十年目睹之怪现状》第三回:“家伯虽是回过几次家乡,却没有带家眷.”6、虽使:犹纵然.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com