hyqd.net
当前位置:首页 >> 少年不知愁滋味,什么意思啊? >>

少年不知愁滋味,什么意思啊?

出自辛弃疾《采桑子》 原文: 少年不识愁滋味, 爱上层楼, 爱上层楼, 为赋新诗强说愁。 而今识尽愁滋味, 欲说还休, 欲说还休, 却道“天凉好个秋”。 注解:强说愁:无愁而勉强说愁。 这是辛弃疾被弹劾去职、闲居带湖时所作的一首词。他在带湖...

年少无知,经历的事情少

是辛弃疾的词 采桑子 少年不识愁滋味,爱上层楼.爱上层楼,为赋新词强说愁.而今识尽愁滋 味,欲说还休.欲说还休,却道天凉好个秋!. 译文: 年纪轻轻时,尚不理解人生之愁,却自以为身在愁中,写诗作赋,诉说苦恼. 而到现在,真正知道什么是人生之愁的时候...

意思是:年轻的时候不知道愁是什么感觉,到了年老的时候才知道生活的艰难。 1、原文 有人辞官归故里,有人星夜赶科常少年不知愁滋味,老来方知行路难。 2、译文 有的人做了官之后不想做了,辞官回家了,而有些没有当官但想当官的人日夜兼程的去...

【原句】 少年不知愁滋味,为赋新词强说愁。 【意思】 年轻的时候不知道愁的滋味,为了写出新词硬要说有愁。 附录: 丑奴儿·书博山道中壁 作者:【南宋】辛弃疾 【原词】 少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。 而今识尽愁滋味...

丑奴儿 辛弃疾少年不识愁滋味,爱上层楼,爱上层楼,为赋新词强说愁。 而今识得愁滋味,欲说还休,欲说还休,却道天凉好个秋。意思是:年纪轻轻时,尚不理解人生之愁,却自以为身在愁中,写诗作赋,诉说苦恼。

《丑奴儿·书博山道中壁》宋.辛弃疾 少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼。为赋新词强说愁。 而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休。却道天凉好个秋。 译文人年少时不知道忧愁的滋味,喜欢登高远望。喜欢登高远望,为写一首新词无愁而勉强说愁。现...

应该是“爱上层楼”。含义:喜欢登高望远。 出处:《丑奴儿·书博山道中壁》 朝代:宋代 作者:辛弃疾 原文: 少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼。为赋新词强说愁。 而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休。却道天凉好个秋。 翻译: 人年少时不知道...

“少年不识愁滋味,为赋新词强说愁。”的意思是(人年少时不知道忧愁的滋味,为写一首新词无愁而勉强说愁。) “少年不识愁滋味 为赋新词强说愁。”出自(南宋词人的辛弃疾《丑奴儿·书博山道中壁》) 原文: 《丑奴儿.书博山道中壁》 宋 辛弃疾 少年...

辛弃疾《丑奴儿·书博山道中壁》赏析 丑奴儿·书博山道中壁 ·辛弃疾 少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。 而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道天凉好个秋。 【赏析】这是辛弃疾被弹劾去职、闲居带湖时所作的一首词。他在...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com