hyqd.net
当前位置:首页 >> 南辕北辙 >>

南辕北辙

原文:“今者臣来,见人于大行,方北面而持其驾,告臣曰:'吾欲之楚.'臣曰:'君之楚,将奚为北面?'曰:'吾马良.'臣曰:'马虽良,此非楚之路也.'曰:'吾用多.'臣曰:'用虽多,此非楚之路也.'曰:'吾御者善.'此

一、“南辕北辙”在文言文中的意思:想往南而车子却向北行.比喻行动和目的正好相反.二、出自《战国策魏策四》:“犹至楚而北行也.”原文如下:“今者臣来,见人于大行,方北面而持其驾,告臣曰:'我欲之楚.'臣曰:'君之楚,将奚为北面?'曰:'吾马良.'臣曰:'马虽良,此非楚之路也.'曰:'吾用多.'臣曰:'用虽多,此非楚之路也.'曰:'吾御者善.'此数者愈善,而离楚愈远耳.

南辕北辙释义: 想到达南方,车子却向北行.比喻行动和目的正好相反.告诉我们,无论做什么事,只有首先看准方向,才能充分发挥自己的有利条件;如果方向错了,那么有利条件只会起到相反的作用. 用法:作宾语、定语;指行动和目的正好相反. 近义词:背道而驰 反义词:有的放矢

原文:魏王欲攻邯郸,季梁谏曰:"今者臣来,见人於大行,方北面而持其驾,告臣曰:'我欲之楚.'臣曰:'君之楚,将奚为北面?'曰:'吾马良.'曰:'马虽良,此非楚之路也.'曰:'吾用多.'臣曰:'用虽多,此非楚之路也.'曰:'吾

释义:想往南而车子却向北行.比喻行动和目的正好相反.南辕北辙这则故事告诉我们,做任何事情,都必须有正确的努力方向,使实际行动的主观愿望一致,只有如此才能达到预期的目的.拼音:nán yuán běi zhé 用法:联合式,作宾语、定语;近义词:背道而驰(含贬义) 造句:(1) 只有目标明确,才不会南辕北辙.(2) 他俩的个性南辕北辙,根本谈不拢.(3) 如今我的生活方式和原本的构想,可说是南辕北辙,全不相干.(4) 他不按老师所说的方法进行锻炼,因而南辕北辙,根本达不到目的.(5) 说了大半天,两个人的见解仍然南辕北辙,无法协调.

南辕北辙原文:魏王欲攻邯郸,季梁谏曰:"今者臣来,见人於大行,方北面而持其驾,告臣曰:'我欲之楚.'臣曰:'君之楚,将奚为北面?'曰:'吾马良.'曰:'马虽良,此非楚之路也.'曰:'吾用多.'臣曰:'用虽多,此非楚之路也.

南辕北辙“南辕北辙”这则成语的辕是车杠;辙是车轮在路上留下的痕迹.辕向南辙向北,比喻行动与目的相反,结果离目标越来越远.这个成语来源于《战国策.魏策四》,今者臣来,见人于太行,方北面而持其驾,告臣曰:“我欲之楚.”

南辕北辙 从前有一个人,从魏国到楚国去.他带上很多的盘缠,雇了上好的车,驾上骏马,请了驾车技术精湛的车夫,就上路了.楚国在魏国的南面,可这个人不问青红皂白让驾车人赶着马车一直向北走去. 路上有人问他的车是要往哪儿去,

魏王欲攻邯郸,季梁谏曰:"今者臣来,见人於大行,方北面而持其驾,告臣曰:'我欲之楚.'臣曰:'君之楚,将奚为北面?'曰:'吾马良.'曰:'马虽良,此非楚之路也.'曰:'吾用多.'臣曰:'用虽多,此非楚之路也.'曰:'吾御者善.'此数者愈善而离楚愈远耳.今王动欲成霸王,举欲信於天下.恃王国之大,兵之精锐,而攻邯郸,以广地尊名,王之动愈数,而离王愈远耳.犹至楚而北行也 《南辕北辙》寓言故事出自于《战国策魏策四》,讲述了一个人要乘车到楚国去,由于选择了相反的方向又不听别人的劝告,只能离楚国越来越远了.告诉我们,无论做什么事,都要首先看准方向,才能充分发挥自己的有利条件;如果方向错了,那么有利条件只会起到相反的作用.

clwn.net | qyhf.net | sbsy.net | wkbx.net | hyqd.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com