hyqd.net
当前位置:首页 >> 凉州词王翰古诗带拼音版 >>

凉州词王翰古诗带拼音版

凉州词 táng wáng hàn 唐 王翰 pú táo měi jiǔ yè guāng bēi , yù yǐn pí pá mǎ shàng cuī .葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催.zuì wò shā cháng jūn mò xiào , gǔ lái zhēng zhàn jī rén huí ?醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?

liáng zhōu cí 凉州词 táng wáng hàn 唐 王翰 pú táo měi jiǔ yè guāng bēi , yù yǐn pí pá mǎ shàng cuī .葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催.zuì wò shā cháng jūn mò xiào , gǔ lái zhēng zhàn jī rén huí ?醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?

凉州词 liang zhou ci 唐-王翰tang wang han pǘ táo měi jiǔ yè guāng bēi 葡 萄 美 酒 夜 光 杯,yù yǐn pí pá mǎ shàng cuī 欲 饮 琵 琶 马 上 催.zùi wò shā chǎng jūn mò xiào 醉 卧 沙 场 君 莫 笑,gǔ lái zhēng zhàn jǐ rén húi 古 来 征 战 几 人 回?

凉州词 王翰 pú táo měi jiǔ y guāng běi 葡 萄 美 酒 夜 光 杯 , yú yǐn pí pā mǎ shàng cuī 欲 饮 琵 琶 马 上 催 . zuì w shā chǎng jūn m xiào 醉 卧 沙 场 君 莫 笑 , gǔ lái zhēng zhàn jǐ rn huí 古 来 征 战 几 人 回 ?

《凉州词》王翰.唐蒲萄美酒夜光杯, 欲饮琵琶马上催.醉卧沙场君莫笑, 古来征战几人回.秦中花鸟已应阑, 塞外风沙犹自寒.夜听胡笳折杨柳, 教人意气忆长安.【读音】:pú táo měi jiǔ yè guāng bēi , yù yǐn pí pá mǎ shàng cuī .zuì wò shā

这是王之涣的huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān 黄 河 远 上 白 云 间 , yī piàn gū chéng wàn rèn shān 一 片 孤 城 万 仞 山 . qiāng dí hé xū yuàn yáng liǔ 羌 笛 何 须 怨 杨 柳 , chūn fēng bù dù yù mén guān 春 风 不 度 玉 门 关 . 这是王翰的 pú táo

凉州词(王翰) pú táo měi jiǔ yè guāng běi 葡 萄 美 酒 夜 光 杯 , yú yǐn pí pā mǎ shàng cuī 欲 饮 琵 琶 马 上 催 . zuì wò shā chǎng jūn mò xiào 醉 卧 沙 场 君 莫 笑 , gǔ lái zhēng zhàn jǐ rén huí 古 来 征 战 几 人 回 ?

huang he yuan shang bai yun jian ,yi pian gu cheng wan ren shan .qiang di he xu yuan yang liu,chun feng bu du yu men guan.

《liángzhōucí》(táng)wángzhīhuàn 《凉州词》(唐)王之涣 huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān 黄 河 远 上 白 云 间 ,yī piàn gū chéng wàn rèn shān 一 片 孤 城 万 仞 山 .qiāng dí hé xū yuàn yáng liǔ 羌 笛 何 须 怨 杨 柳,chūn fēng bù dù yù mén guān 春 风 不 度 玉 门 关 .

凉州词(唐王翰)葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催.醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com