hyqd.net
当前位置:首页 >> 规拼音 >>

规拼音

规[guī] 生词本英文解释 - 中文解释英文解释中文解释基本解释 详细解释 百科释义 常用词组 部首笔画 字形结构画圆等的仪器:圆~.两脚~.法则,章程,标准:~则.法~.常~.清~戒律.格局,范围:~模.相劝:~尽力.~谏.~正(a.规劝,匡正;b.整齐;c.规矩).~勉.谋划:~划.~约.

规拼音:guī 解释: 1. 画圆等的仪器:圆~.两脚~.2. 法则,章程,标准:~则.法~.常~.清~戒律.3. 格局,范围:~模.4. 相劝:~尽力.~谏.~正(a.规劝,匡正;b.整齐;c.规矩).~勉.5. 谋划:~划.~约.

《弟子规》全文带拼音zǒng xù总 叙dì zǐ guī shèng rén xùn 弟 子 规 , 圣 人 训 .shǒu xiào tì cì jǐn xìn 首 孝 悌 , 次 谨 信 .fà nài zhòng ér qīn rén 泛 爱 众 , 而 亲 仁 .yǒu yú lì zé xué wén 有 余 力 , 则 学 文 .rù zé xiào 入 则 孝fù mǔ hū yìng

规矩拼音: [ guī ju ]1. 释义:亦作“ 规榘 ”.规和矩.校正圆形和方形的两种工具.礼法;法度.2. 近义词:准则 法则 法规 轨则 正经 原则礼貌 规定 端方 章程 正直 法例正派 规则 端正;3. 反义词:放诞 放纵 放肆 轻浮;4. 英文翻译:

dì zǐ guī弟 子 规zǒng xù 【总 叙】dìzǐguī shèngrénxùn shǒuxiàotì cìjǐnxìn 弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信fànàizhòng érqīnrén yǒuyúlì zéxuéwén 泛爱众 而亲仁 有余力 则学文rù zé xiào 【入则孝】fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎn 父母呼

“规矩”的读音:guīju “矩”有两个读音:ju,jǔ “规矩”释义:①一定的标准、法则或习惯:老~丨立~丨守~丨按~办事. ②(行为)端正老实;合乎标准或常理:~人丨字写得很~.造句:1.做任何事情都应该遵守规矩2.没有规矩不成方元 “矩

可以私聊我~

你好,汉字“规”的音序是G.汉字“规”的拼音是guī .补充信息:什么是音序?音序是指音节的第一个字母的大写,就是以汉语拼音为顺序,它通常用于字典上的字词排列.

规矩的拼音:[guī ju] 基本释义: 规矩[guīju][rule;established practice] 规则与礼法他自己立下一条规矩,每天至多撒四次网.--《渔夫的故事》规矩[guīju]1. [well-behaved;well-disciplined;remain orderly;have proper behaviour] 引申为称人的品行方正,谨守礼法 靠右的一间正屋住着屋主罗斯托玛乞维列,一个规规矩矩的市民.--《第比利斯的地下印刷所》2. 又如:没规矩;守规矩

规的组词 :规定、 规矩、 规范、 规律、 规模、 日规、 条规、 行规、 规诫、 规劝、 规复、 规章、 规划、 规谏、 规正、 监规、 规整、 量规、 圆规、 规费、 清规、 家规、 陈规、 成规、 规约、 子规、 规程、 规则、 路规、 校规、

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com