hyqd.net
当前位置:首页 >> 观注音 >>

观注音

观拼音:guān,百guàn 基本信息:部首:见,四角码:77412,仓颉:ebhu86五笔:cmq,n98五笔:cmq,n郑码:XSLR 统一码:89C2,总笔画数:6 基本解释:一、观guān1、看,察看:观看.观止(赞叹所看到的事物极端完美,无以复加)

观 [guān]1. 看,察看:~看.~止(赞叹所看到的事物极端完美,无以复加).~风(a.暗中察看动静,以定行止;b.观察民间风俗习惯,生活状态).~阵.~赏.~察.~感.参~.2. 看到的景象或样子:~瞻(a.事物的外观、景象及其留给人们的印象;b.注视,瞻望).大~.奇~.3. 对事物的看法、认识:~点.~念.主~.客~.世界~.观 [guàn]1. 道教的庙宇:白云~.紫阳~.2. 古代宫门前的双阙.3. 楼台:楼~.台~.4. 姓.

观 拼音:guān guàn 注音:ㄍㄨㄢ ㄍㄨㄢ 简体部首:见,部外笔画:2,总笔画:6 繁体部首:见 五笔86&98:CMQN 仓颉:EBHU 郑码:XSLR 笔顺编号:542535 四角号码:77412 UniCode:CJK 统一汉字 U+89C2 基本字义 ● 观 guān ㄍㄨ

观(guàn)

《观刈麦》示意图观刈(yì)麦 作者:(唐)白居易 田家少闲月,五月人倍忙. 夜来南风起,小麦覆(fù)陇(lǒng)黄. 妇姑荷(hè)箪(dān)食,童稚(zhì)携壶浆, 相随饷(xiǎng)田去,丁壮在南冈. 足蒸暑土气,背灼(zhuó)炎天光, 力尽不知热,但惜夏日长. 复有贫妇人,抱子在其旁, 右手秉(bǐng)遗穗(suì),左臂悬敝(bì) 筐. 听其相顾言,闻者为悲伤. 家田输税(shuì)尽,拾此充饥肠. 今我何功德,曾不事农桑. 吏(lì)禄(lù)三百石(dàn),岁晏(yàn)有余(yú)粮. 念此私自愧(kuì),尽日不能忘.

读音有两个:[ guā自n ]和[ guàn ]观看[ guān kàn ]:观察;凝视观止[guān zhǐ]:赞叹2113所看到的事物极端完美,无以复加.5261观风4102[ guān fēng ]:暗中察看动静,以定行止;观察民间风俗习惯,生活状态.参观[ cān guān ]:原指对各种

一个是平声 观察一个是去声 道观

洞观 dòng guān 眼观四处,耳听八方 yǎn guān sì chù ,ěr tīng bā fāng 围观 wéi guān 观礼 guān lǐ 宫观 gōng guàn 道观 dào guàn

观拼音:[guān,guàn]

是:观察 [ guān chá ] 观:声母:g、韵母:uan、音调:第一声察:声母:ch、韵母:a、音调:第二声仔细察看(事物或现象).观察的近义词:一、视察 [ shì chá ] 上级人员到下级机构检查工作.引证:魏巍 《东方》第四部第二四章:“他老

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com