hyqd.net
当前位置:首页 >> 渡拼音 >>

渡拼音

渡,拼音:dù .1. 横过水面:~船.~桥.~河.摆~.强~.远~重洋.2. 由此到彼:~过难关.3. 转手,移交:引~.4. 过河的地方:~口.~头.

[dù]来自百度词典|报错渡_百度词典[释义] 1.横过水面:~船.~桥.~河.摆~.强~.远~重洋. 2.由此到彼:~过难关. 3.转手,移交:引~. 4.过河的地方:~口.~头.

渡的拼音是du

度 [dù]:湿度、温度、度量、角度度 [duó]:揣度 愿对你有所帮助!

踱步,读音:[duó bù]更正:“渡步”的“渡”写错了,应为“踱”.释义:表示慢慢地行走,速度不快.造句:他一边踱步一边思索着那些植物标本的时候,电话铃响了,原来是张教授请他去鉴赏一批刚运来的新标本.近义词:散步、漫步.反义词:跑步

读 sè 塞有三种读音:[ sāi ]1.堵,填满空隙.如:堵~漏洞.2.堵住器物口的东西.如:~子.[ sài ]边界上险要地方:要~.关~.~外.边~.~翁失马.[ sè ]义同[ sāi ],用于若干书面语词:闭~.阻~ 为何不读sāi ,理由有二:1、此处宜用书面语词.2、考虑到诗的韵律,这里宜用仄声字.

渡拼音:dù解释:1.横过水面:~船.~桥.~河.摆~.强~.远~重洋.2.由此到彼:~过难关.3.转手,移交:引~.4.过河的地方:~口.~头.

过渡 guò dù泅渡 qiú dù津渡 jīn dù暗渡陈仓 àn dù chén cāng摆渡 bǎi dù渡口 dù kǒu让渡 ràng dù横渡 héng dù

dù zhè jiāng wèn zhōu zhōng rén 《渡浙江问舟中人》táng mèng hào rán 唐 孟浩然 cháo luò jiāng píng wèi yǒu fēng , biǎn zhōu gòng jì yǔ jūn tóng .潮落江平未有风,扁舟共济与君同.shí shí yǐn lǐng wàng tiān mò , hé chǔ qīng shān shì yuè zhōng ?时时引领望天末,何处青山是越中?

du han jiang渡 汉 江ling wai yin shu duan,jing dong fu li chun.岭 外 音 书 断,经 冬 复 历 春.jin xiang qing geng qie,bu gan wen lai ren.近 乡 情 更 怯,不 敢 问 来 人.自己写的,错了别见怪!

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com