hyqd.net
当前位置:首页 >> 雌读音 >>

雌读音

雌读音:[cí] 部首:隹五笔:HXWY 释义:1.母的,阴性的,与“雄”相对:~性.~花.~雄.2.〔~黄〕矿物,橙黄色,可做颜料,古时用来涂改文字,如“信口~~”(随意讥评).3.柔羽.

你好,很高兴为你解答雌的拼音是什么雌的拼音是cí,读音同(词)满意采纳哦!

ci

雌 cí 母的,阴性的,与“雄”相对:雌性.雌花.雌雄. 〔雌黄〕矿物,橙黄色,可做颜料,古时用来涂改文字,如“信口雌雌”(随意讥评). 柔羽. 笔画数:14; 部首:隹; 笔顺:竖横竖横撇折撇竖捺横横横竖横

雌部首:隹笔划:14潮州发音:文读音:ce5普通话: cí cī广韵拟音:清母 三等 开口 支A韵 平声 此移切 ce1

这是拼音字母,读音区别于英语字母,中文注音如下, a[阿、] b [玻] 、c[;雌]、d [得]、e[鹅]、f [佛]、g [哥]、 h [喝]、i[衣]、j [基]、 k [科]、 l [勒]、m [摸]、n [讷]、o[喔]、p [坡]、q [欺、r [日]、s [思]、 t [特]、u[乌]、v(ü)迂] w [巫]、 x [希]、y [医]、z [资] 其中汉语拼音ü用字母v代替

〔古文〕《集韵》《韵会》胡弓切,音熊.《说文》鸟父也.《尔雅释鸟》鸟翼,右掩左雄,左掩右雌.《诗邶风》雄雉于飞,泄泄其羽.又《集韵》牡也.《诗齐风》雄狐绥绥.○按诗风传云:飞曰雌雄,走曰牝牡.然齐风言雄狐,狐,走类也,亦曰雄.《正字通》云:物各有雌雄,鳞介至虮皆然,诗传分属兽禽,非.又《集韵》一曰武称.《左传襄二十一年》齐庄公朝指殖绰郭最曰:是寡人之雄也.《人物志

【字】雌【笔画】14【部首】隹【结构】左右【组词】雌雄 雌性【造句】我们考虑问题要全面,不能信口雌黄,妄下结论.

蕊ruǐ ◎ 植物生殖器官的一部分:花~.雄~.雌~.◎ 草木丛生.

声母_词语解释【拼音】:shēng mǔ【解释】:1.汉字字音的一部分.指一个汉字音节开头的音.大部分字的声母是辅音,只有小部分字以元音开头,其声母称“零声母”.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com