hyqd.net
当前位置:首页 >> 长干曲其二拼音版 >>

长干曲其二拼音版

《长干行》zuò zhě :cuī hào 作者:崔颢 qí yī 其一:jūn jiā hé chù zhù ,qiè zhù zài héng táng .君家何处住,妾住在横塘.tíng chuán zàn jiè wèn ,huò kǒng shì tóng xiāng .停船暂借问,或恐是同乡.qí èr 其二:jiā lín jiǔ jiāng shuǐ ,lái qù jiǔ jiāng c

长干曲 拼音 下面是长干曲的 拼音:cháng gàn qǔ 长干曲 [ cháng gàn qǔ ] 基本释义 详细释义 [ cháng gàn qǔ ] 乐府《杂曲歌辞》名.百科释义 《长干曲四首》是唐代诗人崔颢的组诗作品.这组诗以男女对话的形式,描写了采莲女子与青年男子相恋的过程:两人偶然水上相逢,初不相识,女子却找出话头和对方攀谈,终于并船而归.诗中描绘船家少女的大胆和聪慧,憨厚如实的语言维妙维肖,非常可爱.这四首诗继承了前代民歌的遗风,但既不是艳丽而柔媚,又非浪漫而热烈,却以素朴真率见长,写得干净健康.

关于你的问题:古诗长干曲带 拼音:gǔ shī zhǎng gàn qǔ dài 希望予以采纳,谢谢!

《小长干曲》《xiǎo zhǎng gàn qǔ 》月暗送潮风,相寻路不通.yuè àn sòng cháo fēng ,xiàng xún lù bú tōng .菱歌唱不彻,知在此塘中.líng gē chàng bú chè ,zhī zài cǐ táng zhōng .【作者简介】 崔国辅,唐代诗人.生卒年不详.吴郡(今江苏

逆浪故相邀,菱舟2113不怕5261摇. 妾家扬子住,便弄4102广陵潮.nì làng gù1653 xiāng yāo, lí回ng zhōu bú pà yáo qìe jiā yáng zǐ zhù,piān nòng guǎ答ng líng cháo

长干曲cháng gàn qǔ 祝你好运!

君家何处住,妾住在横唐. 停船暂借问,或恐是同乡. 家临九江水,来去九江侧. 同是长干人,生小不相识. 茫茫大江之上,一位船家姑娘,自停其船,自报乡里,主动地去和偶尔相逢的邻船的小伙子攀话,打听对方的籍贯乡里.是长期飘泊

zhǎng gàn qǔ sì shǒu 长干曲四首zuò zhě :cuī hào 作者:崔颢jūn jiā hé chù zhù ,qiè zhù zài héng táng .tíng chuán zàn jiè wèn ,huò kǒng shì tóng xiāng . 君家何处住,妾住在横塘.停船暂借问,或恐是同乡jiā lín jiǔ jiāng shuǐ ,lái qù jiǔ jiāng cè .

干gān 涯岸,水边:“河之~兮”.长干行,又作长干曲,乐府旧题,原为长江下游一带民歌,源出于《清商西曲》,内容多写船家妇女的生活.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com