hyqd.net
当前位置:首页 >> 察注音 >>

察注音

察的拼音是:chá 察, chá ,从宀(mian)从祭.天(客观事物或现象)质明.祭祀必天质明.明,察也.故从祭.

察不是多音字 察的解释 [chá] 1. 仔细看,调查研究:~看.~核.观~.考~(a.实地观察调查,如“科学~~”;b.细致深刻地观察,如“科学研究要勤于~~和思考”).~觉.~访.~勘.~探.明~秋毫(“秋毫”指秋天鸟兽身上新长的细毛,喻为人精明,任何小问题都看得清楚).

是:观察 [ guān chá ] 观:声母:g、韵母:uan、音调:第一声察:声母:ch、韵母:a、音调:第二声仔细察看(事物或现象).观察的近义词:一、视察 [ shì chá ] 上级人员到下级机构检查工作.引证:魏巍 《东方》第四部第二四章:“他老

查有两种读音chá,zhā,查 chá 考察:检查.调查.查验.查访.查阅. 古同“槎”,水中浮木. 查 zhā 姓. 同“楂”. 古同“渣”,渣滓. chá 【名】 (形声.从木,且声.本义:木筏) 同本义.同“楂”〖raft〗 有巨查浮于西海.晋

察官 的 拼音 是:chá guān 监察御史的别称. 宋 吴曾 《能改斋漫录事始二》:“察官不得论事,自 常希古 始. 常 盖 元 间 东坡 所荐也.” 宋 周密《齐东野语洪君畴》:“窃惟今日阉寺骄恣特甚,宰执不闻正救,台谏不敢谁何.一新入孤立之察官,乃锐意出身攻之,此岂易得哉!”

读音:[chá]结构:上下结构笔画:14笔顺:点、点、横撇/横钩、撇、横撇/横钩、点、点、横撇/横钩、捺、横、横、竖钩、 撇、点第五画:横撇/横钩组词:察看、察核、观察、考察、察觉、察访.释义仔细看,调查研究:~看.~核.观~.考~

察部首:宀,部外笔画:11,总笔画:14 拼音:chá 注音:ㄔㄚ 五笔86、98:PWFI

警 【拼音】jǐng 部 首 言 笔 画 19 五 行 木 五 笔 AQKY 基本释义1.注意可能发生的危险,戒备,告诫:~卫.~世.~告.~戒.~备.~惕.~省(xǐng)(警惕醒悟).2.需要戒备的事件或消息:~号.~报.~钟.3.感觉敏锐,见解独到:~句.~觉(jué).机~.4.国家维持社会秩序和治安的武装力量:~察.~士.

察的组词:洞察、侦察、观察、考察、勘察、觉察、访察、警察、督察、纠察、监察、视察、察觉、察看、失察、省察、审察、巡察、察访、明察、诊察、探察、窥察、俯察、苛察、察验、校察、暴察、稽察、查察、察举、察察、察罕.按察、察院、鉴察、踏察、调察、不察、察阅、几察、察官、刺察、察微、理察、盘察、默察、捡察、亮察、察色、察廉、察视、察见、察言、察警、询察.察理、孰察、荃察、严察、猜察、深察、六察、察相、察度、举察、察事、采察、谨察、微察、察慧、察捕、察夺、察收、察听、至察、睁察、察、察谅.

察 拼音: chá, 笔划: 14 部首: 宀 五笔输入法: pwfi

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com