hyqd.net
当前位置:首页 >> 《念奴娇昆仑》注拼音 >>

《念奴娇昆仑》注拼音

念奴娇昆仑整诗的读音如下:niàn nú jiāo kūn lún 念奴娇昆仑 héng kōng chū shì ,mǎng kūn lún ,yuè jìn rén jiān chūn sè .fēi qǐ yù lóng sān bǎi wàn 横空出世,莽昆仑,阅尽人间春色.飞起玉龙三百万,,jiǎo dé zhōu tiān hán chè .xià rì xiāo

念奴娇(niànnújiāo)赤壁怀古(chìbìhuáigǔ) 宋(sòng)苏轼(sūshì)大江东去(dàjiāngdōngqù)浪淘尽(làngtáojìn)千古(qiāngǔ)风流人物(fēngliúrénwù)故垒西边(gùlěixībian)人道是(réndàoshì)三国(sānguó)周

念奴娇 赤壁怀古 【内容】大江⑩东去,浪淘⑾尽,千古风流人物.故垒⑿西边,人道是,三国周郎赤壁.乱石穿空⒂,惊涛拍岸,卷起千堆雪⒁.江山如画,一时多少豪杰! 遥想③公瑾当年,小乔④初嫁了(liǎo),雄姿英发⒃,羽扇⑤纶(guān)巾①,谈笑间,樯橹⑥灰飞烟灭.故国⑦神游,多情应笑我,早生华(huá)发⑧.人生如梦,一樽②还酹(lèi)江月

毛主席诗词鉴赏念奴娇 昆仑(1935.10) 横空出世莽昆仑阅尽人间春色 飞起玉龙三百万搅得周天寒彻 夏日消溶江河横溢人或抄鱼鳖 千秋功罪谁人曾与评说 而今我谓昆仑:要高要多雪 安得倚天抽宝剑把汝袭裁三截 截遗欧截赠美截还东国

niàn nú jiāo chì bì huái gǔ《念奴娇.赤壁怀古》sòng sū shì宋 苏轼dà jiāng dōng qù , làng táo jìn .大江东去,浪淘尽.qiān gǔ fēng liú rén wù .千古风流人物.gù lěi xī biān , rén dào shì , sān guó zhōu láng chì bì .故垒西边,人道是,三国周郎

《念奴娇.赤壁怀古》 苏轼(宋) 大江东去,浪淘尽.千古风流人物.故垒(lěi)西边,人道是,三国周郎赤壁.乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪.江山如画,一时多少豪杰! 遥想公瑾(jǐn)当年,小乔初嫁了(liǎo),雄姿英发,羽扇纶(guān)巾,谈笑间,樯橹(qiáng lǔ)灰飞烟灭.故国神游,多情应笑我,早生华(huā)发(fà).人生如梦,一樽(zūn)还酹(lèi)江月.

1、原文 念奴娇昆仑 横空出世,莽昆仑,阅尽人间春色.飞起玉龙三百万,搅得周天寒彻.夏日消溶,江河横溢,人或为鱼鳖.千秋功罪,谁人曾与评说?而今我谓昆仑,不要这高,不要这多雪.安得倚天抽宝剑,把汝裁为三截?一截遗欧,

念奴娇昆仑 横空出世,莽昆仑,阅尽人间春色. 飞起玉龙三百万,搅得周天寒彻. 夏日消溶,江河横溢,人或为鱼鳖. 千秋功罪,谁人曾与评说? 而今我谓昆仑:不要这高,不要这多雪. 安得倚天抽宝剑,把汝裁为三截? 一截遗欧,一截赠美,一截还东国. 太平世界,环球同此凉热![

念奴娇赤壁怀古 大江东去,浪淘尽,千古风流人物. 故垒西边,人道是、三国周郎赤壁. 乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪. 江山如画,一时多少豪杰. 遥想公谨当年,小乔初嫁了,雄姿英发. 羽扇纶巾,谈笑间、樯橹灰飞烟灭. 故国神游,多情应笑我,早生华发, 人生如梦,一尊还酹江月.不会读的字,请查字典,在这里就不注拼音了.

樯 橹 灰 飞 烟 灭 gù guó shén yóu , 浪 淘 尽. 大 江 东 去 , 人 道 是. gù lěi xī biān , 多 情 应 笑 我 , 一 时 多 少 豪 杰, tán xiào jiān , xíong zī yīng fā . yáo xiǎng gōng jǐn dāng nián . 故 垒 西 边, rén dào shì, 一 尊 还 酹 江 月、 qiá

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com